2018

Grant for young PhD researchers:
M. Bulavin
E. Kizima
D. Soloviov


Grant for young researchers: 
N. Belozerova 
N. Fedorov
M. Zakharov
V. Zhaketov 

G. Komyshev
V. Sadilov

N. Yushin

 

Grant for young specialists:  
V. Shvetsov 
B. Rumyantsev
K. Nazarov
A. Asilova

 

Grant for young workers:
Ya. Kudryasov

 

  

2017

Grant for young PhD researchers:
A. Ivankov
A. Nagornyi
T. Tropin


Grant for young researchers:
N. Belozerova 
K. Vergel
I. Gapon
C. Chramco
D. Grozdanov
T. Tsolmon

Grant for young specialists
V. Shvetsov
I. Morkovnikov
N. Kovalenko
K. Nazarov
K. Mikhailov

Grant for young workers:
D. Motchev

 

2016

Grant for young PhD researchers:
I. Zinicovscaia
K. Druzbicki
V. Milkov

Grant for young researchers:
M.V. Bulavin
I. Gapon
S. Davaasuren
K. Luczynska
A. Rutkauskas
A. Churakov


Grant for young specialists: 
V. Gryaznov
I. Ponomarev
A. Repkin

Grant for young workers:
M. Bobrov

M. Motchev

D. Pankratov

 

2015

Grant for young PhD researchers:
I.I. Zinicovscaia
A.V. Nagornyi
V.I. Petrenko


Grant for young specialists: 
A.V. Kutergin
A.N. Likhachev
E.V. Lukin
I.A. Markovnikov
K.A. Mukhin


Grant for young researchers:
M.V. Bulavin
K.N. Vergel
A.V. Verhogladov
I.V. Papushkin
P.S. Nehoroshkov
A.V. Tomchuk


Grant for young workers:
R. V. Chepurchenko

 

2014

Grant for young PhD researchers
I.A. Bobrikov
V.M. Milkov
S.E. Kichanov

Grant for young specialists  
E.V. Lukin
Ye.A. Golubkov
V.S. Popov

Grant for young researchers
Y.V. Alekseenok
S.M. Goryunov
Z.I. Goryaynova
K. Luczynska
A.V Rutkauskas
A.V. Tomchuk

Grant for young workers
M.A. Bobrov
D.E. Pankratov
R. V. Chepurchenko

 

2013

Grant for young PhD researchers
I.A. Bobrikov
S.E. Kichanov
D.V. Solovjov

Grant for young specialists  
M.V. Bulavin
J.K. Bulycheva
A.V. Kutergin
K.A. Mukhin
K.V. Udovichenko

Grant for young researchers
A.E. Verkhoglyadov
Z.I. Goryaynova
I.I. Zinicovscaia
G.V. Kulin
K. Łuczyńska


Grant for young workers
D.V. Kokunov
D.A. Korovin

 

2012

Grant for young PhD researchers
R.N. Vasin
A.I. Ivankov


Grant for young researchers
Yu.V. Alekseenok
A.E. Verkhoglyadov
I.I. Zinicovscaia
G.V. Kulin


Grant for young specialists  
A.V. Kutergin
M.V. Bulavin
E.V. Lukin
K.A. Mukhin


Grant for young workers
D.V. Kokunov
D.A. Korovin